Новини от индустрията

Определение на стоманена намотка

2020-06-11
Стоманена намотка, също известен катонамотка стомана, Стоманата е с горещо пресоване и студено пресоване във форма на ролка. За да се улесни съхранението и транспортирането, е удобно да се извършват различни обработки (като обработка в стоманени плочи, стоманени колани и др.)
Образуваните намотки са главно горещо валцовани и студено валцувани рулони. Горещовалцуваните рулони са обработени продукти преди прекристализирането на заготовката. Студено валцувана намотка е последващата обработка на горещо валцувана намотка. Общото тегло настоманена намоткае около 15-30T. производственият капацитет за горещо валцуване на моята страна продължава да се разраства, вече има десетки линии за горещо валцоване и някои проекти са на път да бъдат изградени или пуснати в производство.

Стоманена намоткаsсе продават главно на големи клиенти, а общите потребители нямат оборудване за откачане или ограничена употреба. Следователно последващата обработка настоманена намоткаsще бъде много обещаваща индустрия. Разбира се, сегашните по-големи стоманодобивни предприятия имат свои собствени проекти за размотаване и изравняване.